Bouw steunt STEM via de Techniekacademies

De bouwsector steunt voortaan ook de Techniekacademies. Deze nemen initiatieven om jongeren tussen 6 en 14 jaar te sensibiliseren omtrent technische geletterdheid. Dit kadert binnen het STEM-actieplan van de Vlaamse Regering. Naast een financiële ondersteuning voor de komende drie jaar van 15.000 euro per jaar aan het netwerk van hogescholen die de techniek- en wetenschapsacademies (Odisee, Hogeschool Vives, Thomas More en UCLL) organiseren, wil de bouwsector hoofdzakelijk het ontwikkelen, verspreiden en het aanbieden van bouwgerichte techniekacademies stimuleren! De bouwsector neemt zelf ook heel wat promotionele initiatieven zoals Building Heroes om jongeren te laten proeven van de verschillende bouwberoepen en hen positief zin te doen krijgen in de bouw! Dankzij de samenwerking zullen deze laatste opengesteld worden voor zowel de begeleiders als de cursisten van de Techniekacademies.

Tijdens een bezoek aan een academie “mysteriekist” , in het Spes Nostra Instituut te Zedelgem, werd de samenwerkingsovereenkomst tussen de bouwsector en het netwerk van hogescholen (Odisee, Hogeschool Vives, Thomas More en UCLL) ondertekend.
Het gaat om: Techniekacademie West-Vlaanderen, WiWeTer, Techniek-en  Wetenschapsacademie en Odifiks.