Building Your Safety

Het volgende project wordt mogelijk gemaakt dankzij financiële steun vanuit het Herstel- en veerkrachtfaciliteit van de Europese unie (RRF) en de bouwsector.

Constructiv gelooft sterk in de ontwikkeling en het aanbieden van VR-veiligheidstrainingen en krijgt via dit project de kans geboden om ondersteunende mogelijkheden te ontwikkelen binnen e-learning en VR-omgevingen.

Concreet willen we de opleiding  “Basisveiligheid voor nieuwe intreders” verrijken door het inbrengen van meer praktijk en hier zien we een absolute meerwaarde in het inbrengen van VR-leermodules, een methodiek die de vertaling van leerdoelstellingen in een onderhoudend leerspel verzekerd. Veiligheid is een samenspel van kennis, attitude en gedrag. Door de cursist bepaalde veiligheidssituaties te laten ervaren, beleven en te laten inspelen op bepaalde veiligheidssituaties kunnen door het inzetten op een VR-leeromgeving we binnen deze opleiding aan maximale kennisoverdracht doen.

Wil je graag meer weten?  Neem dan contact via kaatje.haelterman@constructiv.be