Excellentie-traject

Het excellentietraject vervangt vanaf dit schooljaar ‘Spoor 2’ en zal specifieke financiële ondersteuning bieden aan scholen die willen inzetten op het versterken van het opleidingstraject en dit in samenwerking met de sector in functie van de sectorale doelstellingen en rekening houdend met de realiteit van de sector.

 

Deze specifieke steun zal worden aangeboden aan de scholen die:

  • Aansluiten met hun bouwopleidingen (Paritair Comité 124).
  • Duaal leren aanbieden of ervoor ijveren dat deze vorm wordt aangeboden in de derde graad en/of in het 7de leerjaar.
  • Zich ertoe verbinden samen te werken met de bouwsector (via Constructiv) en alles in het werk stellen om samen de sectorale doelstellingen op het vlak van instroom en doorstroming te bereiken:
    • Stijging van het aantal leerlingen in de bouwopleidingen (PC 124) + 20% tegen 2030
    • Stijging van de doorstroming naar de bouwsector + 20% tegen 2030
  • Erop toezien dat de infrastructuur en uitrusting het mogelijk maken op de opleidingsactiviteiten uit te voeren in alle veiligheid.
  • Zich engageren in alle elementen van het brede sectorale aanbod.

Het project dat de school voorstelt zal minimaal moeten voldoen aan de hierboven opgesomde voorwaarden. Een projectaanvraag voor een excellentietraject zal ingediend kunnen worden conform een sectoraal lastenboek. Op basis van een kwalitatieve selectie zal het beheerscomité van Constructiv een beperkt aantal projecten selecteren.

Aanvragen voor een excellentietraject moeten vóór 31 maart 2024 ingediend worden.