Veilig werken met diisocyanaten

Wettelijk verplichte opleiding voor werknemers en werkgevers voor het veilig gebruik van diisocyanaten.

Op 4 augustus 2020 hebben de EU-autoriteiten een Europese beperking op diisocyanaten gepubliceerd in het kader van de REACH-verordening (EU 1907/2006).  Deze nieuwe beperking vereist aanvullende etikettering en opleiding voorafgaand aan professioneel en industrieel gebruik van producten met gehalte van ≥ 0,1% monomere diisocyanaten. Deze stoffen zijn aanwezig in niet-uitgeharde PU-producten zoals PU lijmen, afdichtingsmiddelen en schuimen, maar ook bij coatings en dergelijke meer. De opleiding is vereist vanaf 24 augustus 2023.

PU-producten zijn veelzijdig en innovatief en worden daarom voor een breed scala van toepassingen gebruikt in allerlei sectoren. Ook in de houtbewerking vind je ze terug. De meest gekende toepassingen zijn PU-lijmen, -afdichtingsmiddelen, -schuimen, -coatings of isolatie. Net als bij elk chemisch product is het gebruik van diisocyanaten veilig als ze worden gehanteerd volgens de betreffende veiligheids- en gezondheidsmaatregelen. Verkeerd gebruik van producten met diisocyanaten kan leiden tot gezondheidsklachten zoals astma en huidirritatie.

Als er gewerkt wordt met diisocyananten, dienen de werknemers hiervoor een opleiding te volgen. Leerlingen uit de houtopleiding op stage, werkplekleren of in een duale opleiding vallen ook onder deze maatregel.

Hoe kan je de opleiding volgen?

De online opleidingen zijn terug te vinden op www.safeusediisocyanates.eu  
Voor het werken met PU-producten dienen de leerlingen onderstaande opleiding te volgen.

Hier  vind je de link naar de opleidingen in het Nederlands!

De web-based training kost 5 euro per gebruiker en per certificaat. Echter, door gebruik te maken van de Woodwize voucher FEICA_21_G kan de web-based training gratis gevolgd worden.
Opgelet deze code is strikt persoonlijk en mag enkel binnen uw school gebruikt worden.

Na het succesvol volgen van de training wordt een certificaat gegenereerd na het afleggen van een eindtoets. Dit certificaat is 5 jaar geldig.

Contact: bart@woodwize.be