In de kijker

          Vanaf september vindt u het opleidingsaanbod voor het schooljaar 2023-2024 op onze website.

Uitbreiding KB Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen (7 april 2023): verplichte basisveiligheidsopleiding

    Bent u al ingeschreven voor onze digitale nieuwsbrief?

Wettelijk verplichte opleiding voor werknemers en werkgevers voor het veilig gebruik van diisocyanaten.

Het volgende project wordt mogelijk gemaakt dankzij financiële steun vanuit het Herstel- en veerkrachtfaciliteit van de Europese unie (RRF) en de bouwsector.